ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ηλεκτρονικά μηνύματα

Σας συμβουλεύω, οποιαδήποτε στιγμή κατά τις ώρες εργασίας, στο πώς να βελτιώσετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα πριν τα στείλετε. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνετε το γραπτό σας και εγώ συλλέγω πολύτιμες πληροφορίες για τις ανάγκες σας πάνω στις οποίες σχεδιάζω τα μαθήματά σας.

Παρουσιάσεις

Με την βοήθειά μου γράφετε, ελέγχετε και προβάρετε το υλικό σας ώστε να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα την ώρα της παρουσίασης.

Τηλεφωνικές επικοινωνίες και τηλεδιασκέψεις

Σας βοηθώ να καταγράψετε σωστά αυτό που θέλετε να πείτε και μετά προβάρουμε τον διάλογο μαζί ώστε να αποκτήσετε ευχέρεια. Επίσης έχουμε την δυνατότητα, αν το επιθυμείτε, να είμαι παρόν σε τέτοιες επικοινωνίες ώστε να σας βοηθήσω να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας, με κάθε δυνατή εμπιστευτικότητα.

p
Ειδικώς σχεδιασμένα μαθήματα με βάση
 • την άμεση αναγνώριση των βασικών αναγκών σας
 • τη συνεχή τροποποίηση  του ειδικά επιλεγμένου υλικού με βάση τις ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
 • τη δημιουργία νέου μη κοινοποιημένου υλικού προσαρμοσμένου όχι μόνο στις ανάγκες σας αλλά και στον τρόπο σκέψης σας και στον τρόπο που εσείς μαθαίνετε.
 • καθημερινή υποστήριξη (μετά από συμφωνία εμπιστευτικότητας)
Επαγγελματικά είδη γραπτών

Αναπτύσσετε τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για κάθε είδος γραπτού λόγου όπως επιστολές, υπομνήματα, ημερήσιες διατάξεις, πρακτικά, αναφορές, προτάσεις, οδηγούς ή ανακοινωθέντα τύπου.

Προετοιμασία για εξετάσεις

Μπορείτε να δώσετε εξετάσεις για πιστοποίηση στα επαγγελματικά αγγλικά (BEC). Δεν σας εξοπλίζω μόνο με το απαραίτητο λεξιλόγιο, γραμματική και δεξιότητες αλλά επίσης και με τη σχετική στρατηγική με την οποία πρέπει να αντιμετωπίσετε κάθε τύπο άσκησης για να  περάσετε στις εξετάσεις.

Διαπραγματεύσεις

Παρέχω οργανωμένη προετοιμασία για επιτυχημένες διαπραγματεύσεις παρέχοντάς σας το κατάλληλο λεξιλόγιο και τις κατάλληλες φράσεις. Επίσης, αναπαριστούμε διαπραγματεύσεις ολόιδιες με αυτές που λαβαίνουν χώρα στο περιβάλλον εργασίας σας.

business english by stavroula haritou

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Η προετοιμασία σας περιλαμβάνει:

 • σύνταξη / έλεγχο του βιογραφικού και βελτίωσή του
 • πρακτική στην προφορική περιγραφή του περιεχομένου του βιογραφικού
 • προετοιμασία για την απάντηση δύσκολων ερωτήσεων
 • εξέταση της αγγελίας και της ιστοσελίδας της εταιρείας που σας ενδιαφέρει ώστε να προσαρμόσουμε την παρουσίασή σας στις ανάλογες απαιτήσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

Αυτή η υπηρεσία αφορά εργοδότες ή υπεύθυνους προσλήψεων που θέλουν να γνωρίζουν τις πραγματικές ικανότητες των υποψηφίων στα αγγλικά.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων αποτελείται από 2 μέρη:

 1. Γραπτή εξέταση                                                                                                                                        Ο εκάστοτε υποψήφιος καλείται να συντάξει ένα email πάνω σε θέμα που αφορά τον τομέα του.
 2. Προφορική εξέταση                                                                                                                                   Ο εκάστοτε υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει
  1. την επαγγελματική του καριέρα,
  2. τις δεξιότητες του
  3. τις φιλοδοξίες του

Στο τέλος της αξιολόγησης παραδίδεται λεπτομερής αναφορά στον εργοδότη με τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, το γνωστικό επίπεδο και τις προοπτικές εξέλιξης του υποψηφίου.